Публічне управління

"Мовний" іспит як умова допуску особи до публічної служби в Україні: правовий аспект (100 найпоширеніших запитань та відповідей)


210 грн

На складі

У довіднику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальних дисцип..

The institutional position and functions of the sejm of the Republic of Poland after the accession to the European Union


580 грн

На складі

The construction of the monograph results from the application of problem criteria. The work consi..

Інституційна та ціннісна відповідність держав Балтії політиці ЄС щодо зміцнення ліберальної демократії


315 грн

На складі

Монографія присвячена дослідженню інституційної та ціннісної відповідності Естонії, Латвії та Литви ..

Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади


435 грн

На складі

Монографія є комплексним науковим дослідженням адміністративно-правових засад інформаційного забез..

Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи


285 грн

На складі

В монографії представлено комплексний аналіз та порівняння законодавства про адміністративні процеду..

Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності


380 грн

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань публічного адміністру..

Державна політика гуманітарної безпеки у контексті становлення громадянського суспільства в Україні


235 грн

На складі

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти формування державної гуманітарної політики на..

Державне та регіональне управління


230 грн

На складі

Навчально-методичний посібник присвячений державному та регіональному управлінню в Україні. Навч..

Довідник понять діяльності державних установ


370 грн

На складі

Довідник понять діяльності державних установ є результатом детального дослідження стану, значення, р..

Еволюція політичних інститутів. Коли і за яких обставин сформувалися політичні інститути?


345 грн

На складі

Розглянуто процес формування людських спільнот, а також умови та чинники становлення перших дер..

Засади, етапи та варіанти вивчення субнаціональної проблематики в політичній науці


315 грн

На складі

Хронологічно окреслено «шлях» субнаціональної тематики на прикладі зарубіжного і вітчизняного конт..

Лідерство та керівництво: психологічний дискурс


250 грн

На складі

Монографія підготовлена для діючих та потенційних керівників та фахівців державної служби різних ран..

Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади


250 грн

На складі

В науково-практичному виданні розглядається правовий базис функціонування, взаємодії з іншими суб’єк..

Менеджмент та адміністративне управління


435 грн

На складі

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні завдання для поглибленого засвоєння д..

Менеджмент у державному управлінні


370 грн

На складі

У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлі..

Облік і звітність в бюджетних установах


420 грн

На складі

У навчальному посібнику розкриваються основні питання теорії та методики організації і ведення бух..

Органи, що реалізують державну митну політику, як складова системи публічного адміністрування: організаційно-правові аспекти реформування


330 грн

На складі

Монографія присвячена визначенню на підставі аналізу доктринальних та нормативних джерел організацій..

Основи науки про політику. Конспект лекцій


215 грн

На складі

У посібник включені конспекти лекцій, завдання для індивідуальної роботи, списки джерел і літератур..

Право в публічному управлінні


420 грн

На складі

Навчальний посібник містить матеріали для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держ..

Правове регулювання державної служби


120 грн

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Правове регулювання державної служби в Україні (200 найпоширеніших запитань та відповідей)


120 грн

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Публічне адміністрування газовидобувної галузі України


250 грн

На складі

Монографію присвячено висвітленню основних засад реалізації публічного адміністрування газовидобувно..

Публічне адміністрування діяльності територіальних органів національної поліції України: теорія та практика


210 грн

На складі

У монографії проведено комплексне наукове дослідження питань публічного адміністрування діяльності т..

Публічне адміністрування охорони права власності в Україні. Теорія і практика


390 грн

На складі

У монографії на основі аналізу сучасних досягнень юридичної науки, адміністративного законодавства з..

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

2000-2022. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT