Туризм та готельна справа

Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі


450.00 грн.

На складі

У посібнику розкриті теоретико-методологічні засади дослідження адаптивного туризму, його становленн..

Маркетинг міжнародного туризму


320.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання ту..

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму


260.00 грн.

На складі

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організа..

Менеджмент туристичної галузі


365.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу..

Організація екскурсійних послуг


380.00 грн.

На складі

Пропонований навчальний посібник є першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матері..

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності


160.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності» розроблений відпо..

Основи круїзного туроперейтингу


135.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та організаційно правові основи туроперейтингу,..

Основи туризмології


225.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику визначено сутність туризму як феномену суспільного розвитку, подано концеп..

Рекреалогія


330.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи рекреалогії, сутність основних понять науки,..

Туризм і природно-рекреаційний потенціал


150.00 грн.

На складі

Словник-довідник рекомендовано для використання фахівцям у сфері туристичних послуг при плануванні р..

Туристичне країнознавство


255.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику вміщується інформація про особливості розвитку суспільства, сучасний стан ек..

Туристичне країнознавство


470.00 грн.

На складі

У посібнику подано сучасну інформацію про місце на туристичному ринку і туристично-рекреаційні (прир..

Українська мова за професійним спрямуванням (в туризмі)


200.00 грн.

На складі

Посібник містить інформацію з різних аспектів усного та писемного мовлення майбутніх фахівців туризм..

ТУРИЗМ ТА ГОТЕЛЬНА СПРАВА

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT