Iнформаційні технології

Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об'єднань


260.00 грн.

На складі

В роботі розроблено та рекомендовано до впровадження концепцію інжинірингу (формування) системи внут..

Інформатика: візуальне програмування


190.00 грн.

На складі

Навчальний посібник є складовою частиною курсу інформатики, який орієнтований на студентів підготовк..

Використання інформаційних технологій в теорії прийняття рішень


230.00 грн.

На складі

Розглядаються загальні питання з технології прийняття господарських рішень по їх підготовці, організ..

Дизайн системи візуальної інформації


200.00 грн.

На складі

Четверта книга під загальною назвою «Дизайн системи візуальної інформації». Основними проблемами, ви..

Комп’ютерні технології для дизайнерів


245.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику розглядаються основи роботи зі створення Web-сторінок при використанні мови ..

Комп’ютерна графіка: AutoCAD


185.00 грн.

На складі

Посібник написано відповідно програми курсу “Комп’ютерна графіка” для студентів напряму підготовки „..

Комп’ютерна графіка: SolidWorks


210.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику описано сутність комп’ютерної графіки, команди та функції системи SolidWorks..

Математичне моделювання геометричних об’єктів у паралельних комп’ютерних системах


165.00 грн.

На складі

Монографія присвячена математичному моделюванню описаних функціонально двовимірних і тривимірних гео..

Методи та системи штучного інтелекту: теорія та практика


295.00 грн.

На складі

Навчальний посібник є складовою частиною курсу «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів ..

Основи комп’ютерного проектування ДВЗ


280.00 грн.

На складі

Навчальний посібник має на меті поглибити знання студентів при вивченні дисципліни «Основи комп’ютер..

Потік клієнтів з FACEBOOK та INSTAGRAM. Як заробляти за допомогою соціальних мереж


250.00 грн.

На складі

Книга занурює читача у світ інтернет-маркетингу і соціальних мереж, навчає орієнтуватися в сучасних ..

Поток клиентов из FACEBOOK и INSTAGRAM. Как зарабатывать с помощью социальных сетей


250.00 грн.

На складі

Книга погружает читателя в мир интернет-маркетинга и социальных сетей, учит ориентироваться в соврем..

Прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації


200.00 грн.

На складі

Розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт з вивчення дисциплін: «Комп'ютерні технології оброб..

Проектування бази геопросторових даних


185.00 грн.

На складі

Навчальний посібник створений для отримання здобувачами вищої освіти практичних знань й базових нави..

Путівник у прикладну наукометрію


165.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику представлена характеристика міжнародних наукометричних баз даних, розкрито ї..

Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл


300.00 грн.

На складі

В посібнику викладені комп’ютерні методи розрахунку та моделювання лінійних електричних кіл за допом..

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT