Технічні науки та електрична інженерія

Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки


190.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'язані з вивченням різних функціональних елементів ..

Аналітичний та чисельний підходи до розв’язання задач теорії пружності для багатошарових середовищ


150.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню напружено-деформованого стану багатошарової плити на базі аналітич..

Водіння легкового автомобіля


360.00 грн.

На складі

У посібнику розкрито зміст розділу «Водіння легкового автомобіля» у відповідності до вимог Типової п..

Гідравліка


350.00 грн.

На складі

На підставі багаторічного досвіду педагогічної та наукової роботи у сфері механіки рідини авторами п..

Гідравлічні та аеродинамічні машини


265.00 грн.

На складі

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму п..

Дискретні моделі форм технічних об’єктів


370.00 грн.

На складі

Монографія присвячена питанням побудови математичних моделей форм технічних об’єктів. Розглянуті осо..

Допуски і посадки. Частина І


225.00 грн.

На складі

Навчальний посібник до вивчення дисциплін: «Метрологія, стандартизація, системи якості», «Взаємозамі..

Електричні апарати


675.00 грн.

На складі

Підручник за змістом відповідає програмі курсу "Електричні апарати" для студентів електроенергетични..

Електроніка і мікросхемотехніка


280.00 грн.

На складі

Розглянуто елементну базу електроніки (резистори, конденсатори, індуктивні компоненти, напівпровідни..

Електроніка і мікросхемотехніка


425.00 грн.

На складі

Розглянуто елементну базу електроніки (резистори, конденсатори, індуктивні компоненти, напівпровідни..

Квантова механiка


920.00 грн.

На складі

Книга присвячена систематичному викладу основ квантової механіки і є учбовим посібником для студенті..

Матеріалознавство


365.00 грн.

На складі

Розглянуто кристалічну будову металів і сплавів, діаграми стану подвійних систем, процеси формування..

Метрологія, стандартизація, системи якості. Практикум


170.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить опис необхідних теоретичних матеріалів для проведення лабораторних та пр..

Митний контроль та експертиза товарів


285.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти митного контролю та експертизи в митній спр..

Наноматеріалознавство


285.00 грн.

На складі

Підручник «Наноматеріалознавство» написаний для студентів технічних та технологічних напрямів підгот..

Непевність результатів вимірювань, контролю та випробувань


310.00 грн.

На складі

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання характеристик якості вим..

Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння


295.00 грн.

На складі

Присвячено практичним питанням технічної експлуатації, обслуговування та ремонту поршневих двигунів ..

Основи метрології та електричних вимірювань


400.00 грн.

На складі

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірюва..

Основи стандартизації та сертифікації


150.00 грн.

На складі

Підручник містить матеріали стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповідно..

Основи теорії невизначеності вимірювань


65.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірю..

Практикум з матеріалознавства


225.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Практикум з матеріалознавства» написаний у відповідності до програми курсу «Мат..

Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація


360.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативно-правових актів та норм..

Стандартизація


415.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавчих та нормативно-правових документів ..

Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле


475.00 грн.

На складі

В підручнику викладено теорію електромагнітного поля і наведено велику кількість прикладів теоретичн..

ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT